Aanpassingen van de kerkdiensten van de PGDrachten
Graag verwijzen we u naar de startpagina voor de laatste mededelingen via een brief van onze tijdelijke voorzitter ds. J. van den Herik

Uitzendingen van digitale vieringen zonder kerkgangers:

Zondag 18 april; Zondag van de Goede Herder
De Oase
09:30 uur:         Ds. Jurgen van den Herik
In deze dienst vindt een bevestiging van ambtsdragers plaats. Aan de dienst wordt meegewerkt door een groepje zangers, onder leiding van Lies Dijkstra. We lezen uit het evangelie van Johannes, over Jezus, de opgestane, die zich laat zien aan de leerlingen. Een wonderlijk verhaal. Waarbij Jezus aan Petrus vraagt of die van hem houdt. En pas als Jezus gerustgesteld lijkt, heeft hij er vertrouwen in dat Petrus zijn schapen, en zelfs zijn lammeren kan hoeden. Is de liefde voor de Heer de voorwaarde voor het leiding geven aan de gemeente?

Grote Kerk
11:00 uur:         Ds. Jan Bolt
‘Ik sta voor u in leegte en gemis’ (Lied 942 uit het huidige Liedboek)
Zo zou U de strekking kunnen noemen van Johannes 21: 15 t/m 19. Dit Bijbelgedeelte staat dit jaar op deze zondag op het rooster van de Raad van Kerken. Tot drie keer toe wordt aan Simon Petrus gevraagd of hij de Heer waarlijk liefheeft. Ons is vaak verteld, dat deze verzen een rehabilitatie zijn van zijn persoon. Immers, ook tot drie keer toe heeft hij in de nacht, toen Jezus terechtstond, geloochend, dat ook hij behoorde tot de kring van de intimi van Jezus. Maar is daar alles mee gezegd? Martin van Amerongen heeft in zijn boekje over de ‘Matthäuspassion’ daarover het volgende geschreven: “Petrus heeft Jezus tot driemaal toe verloochend. Judas heeft hem overgeleverd, maar later voor deze daad zijn spijt betuigd. Volgens de gangbare christelijke leer zou dat voldoende geweest zijn om ook hem vergiffenis te schenken. Zo niet de evangeliën. Er wordt volstaan met de kille mededeling, dat de ex-discipel zich uit wanhoop heeft opgehangen”.
Petrus’ rehabilitatie loopt uit op zijn leiderschap over de toekomstige gemeente van Jezus Christus.
Waarom maakt Jezus een onderscheid tussen schapen en lammeren en tussen weiden en hoeden?
Dit en meer in deze dienst in de Grote Kerk. 

Collecten zondag 18 april
Eerste rondgang: ZWO-project Rwanda
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Ouderenpastoraat

Zondag 25 april; Zondag Jubilate
De Oase
09:30 uur:         Ds. Anne Henk Boschma
Belijdenisdienst. Ik mag mooi nieuws met u delen: Als kerkenraad zijn wij blij en dankbaar dat een gemeentelid, Bonita Kooistra (Uitgang 58, 9202NV) in het openbaar haar geloof wil belijden.
Bonita is al enige tijd lid van de 25++ gesprekgroep en daar is de wens bij haar gegroeid om belijdenis af te willen leggen. Bij de dienst zal een klein groepje (genodigde) mensen live aanwezig kunnen zijn. Wij mogen ons verheugen op deze bijzondere dienst die ik met Bonita mag voorbereiden.

Grote Kerk
11:00 uur:         Ds. Jaap Goorhuis
Deze zondag is de vierde zondag in de Paastijd. De zes weken tussen Pasen en Pinksteren vormen de Paastijd. Zo lang duurt het Paasfeest. In de kerk kan je dat zien aan de kleur wit, de kleur van Pasen.
In deze zes weken leert de gemeente aan de hand van het evangelie van Johannes, wat het betekent om de opstanding te leven. Opstanding is namelijk niet iets wat je geloven moet, maar wat je als gemeente doen moet. Vandaag lezen wij Johannes 10, 22-30, een discussie tussen Jezus en mensen in Jeruzalem. Het gesprek gaat o.a. over de vraag wie hij, Jezus, is en wat het betekent dat hij zichzelf 'de goede herder noemt'. Belangrijke vragen, ook voor de gemeente van nu, lijkt me. 

De Schakel
19.30 uur:         Dhr. Marten Claus, Harkema
Het thema voor deze dienst is: “Ik ga vissen…” (Dat naar aanleiding van Johannes 21: 1-17) 

Collecten zondag 25 april
Eerste rondgang: Rode Kruis, Corona-hulpverlening
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Eigen Jeugdwerk

Eventuele veranderingen in dit rooster vindt u in de nieuwsbrieven en op deze website.

Collecten op zondag
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collecte worden vermeld en dat u het kunt overmaken via een app, via de webshop of nog gemakkelijker via Link Collectes.
Wij rekenen op u medewerking 
Henk Tiegelaar,
secretaris CvK

Overzicht centrale planning van kerkdiensten in de PGDrachten

Kerkdienstenrooster PGDrachten
dhr. A. Riedstra is kerkdienstroosteraar voor de PGDrachten.
Voor vragen etc kunt u bij hem terecht.
 

KERKOMROEP-webradio
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00
per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan linksboven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Hebt u problemen met het volgen van de videodiensten vanuit de Oase op uw PC, IPAD of Smart TV dan kan misschien de heer Klaas Kooijker u helpen, T: (06) 819 949 04.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60

Nieuwsbrieven van de wijken/Deelgebieden. 
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden via de link onder de site van de deelgemeente met vermelding van naam en adres.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com